Trójmiejska kobieca liga tenisowa GAT

1. Rozgrywki organizowane są przez Gdańską Akademię Tenisową, Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1

2. Celem rozgrywek jest propagowanie tenisa.

3. Liga prowadzona jest w kategorii kobiety 18+. Udział w rozgrywkach mogą brać kobiety nieposiadające licencji zawodniczej PZT.

4. Wszystkie mecze rozgrywane są na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej.

5. Rozgrywki prowadzone są w systemie grupowym. W I rundzie utworzone są 3 grupy po 5 lub 6 zawodniczek. Przyporządkowanie do poszczególnych grup nastąpi w wyniku losowania. W II rundzie 1 i 2 zawodniczka w tabeli utworzy grupę pierwszą, 3 i 4 drugą grupę, a 5 i 6 grupę trzecią. Na koniec każdej rundy dwie ostatnie zawodniczki w tabeli spadają do grupy niżej, dwie pierwsze awansują do grupy wyżej.

6.
I runda trwa od 11.05.2021-20.06.2021
II runda trwa od 21.06.2021-31.07.2021
III runda trwa od 1.08.2021-31.08.2021

IV runda trwa od 1.09.2021-30 .09.2021
Terminy poszczególnych rund mogą ulec zmianie.

7. Mecze rozgrywane są w 2 setach. Przed meczem zawodniczki ustalają czy w przypadku wyrównania w setach 1:1 będzie rozgrywany normalny trzeci set czy super tie-break. Pozostałe zasady rozgrywania meczów powinny być zgodne z zasadami PZT.

8. Punktacja:

Mecz wygrany 2:03 pkt
Mecz wygrany 2:12 pkt
Mecz przegrany 1:21 pkt
Mecz przegrany 0:20 pkt

9. Zapisy na ligę dokonujemy w kawiarni klubu, telefonicznie lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.ligakobiet.pl. Do rozgrywek można dołączyć w każdej chwili zaczynając od najniższej ligi. Zgłoszenie uważa się za ważne w momencie uiszczenia opłaty wpisowej.

10. Wpisowe wynosi 150 zł. Wpłaty należy dokonać na konto: 84 1140 2004 0000 3502 7535 9102. Prosimy, aby w tytule przelewu wpisać liga-imię i nazwisko. W pakiecie startowym zawodniczka otrzymuje koszulkę ligową.

11. Wszystkie zawodniczki otrzymują zniżkę na wynajem kortów do rozegrania spotkań ligowych. Maksymalny czas trwania meczu – 1,5 godziny.

12. Zwyciężczyni meczu wpisuje wynik na listach rozgrywek w kawiarni. Na stronie internetowej zostaną one zaktualizowane w ciągu 24h. Zabrania się wpisywania wyników meczów nierozegranych czego skutkiem jest wpisanie -10 pkt.

13. Zawodniczki umawiają się na spotkania we własnym zakresie w odpowiadających im terminach. W przypadku niestawienia się jednej z zawodniczek na korcie, po 15 min. przysługuje prawo wpisania walkowera.

14. Zawodniczki ponoszą koszt wynajmu kortu po połowie.

15. Zawodniczki biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.

16. Każdy uczestnik przystępujący do turnieju wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek ligowych w tenisa ziemnego i zobowiązany jest podań numer telefonu kontaktowego.

17. W kwestiach spornych lub nieujętych w regulaminie decydujący głos ma zarząd klubu.

18. Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych, tzn. imienia, nazwiska i numeru telefonu oraz wizerunku utrwalonego podczas rozgrywek w celu umieszczenia ich na stronie ligi oraz Facebooku.

19. Zapisanie się na rozgrywki skutkuje automatyczną akceptacją regulaminu.

20. Ze względu na sytuację sanitarno-epidemiologiczną nie ma możliwości korzystania z szatni w klubie. Należy podporządkować się wymogom stawianym przez właścicieli obiektu i personel.